Hợp chất hữu cơ X tác dụng được...

Chương 1: Este - Lipit Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng và với dung dịch AgNO3 trong NH3. Thể tích của 3,7 gam hơi chất X bằng thể tích của 1,6 gam khí O2 (cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam X thì thể tích khí CO2 thu được vượt quá 0,7 lít (ở đktc). Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3COOCH3

B. O=CH-CH2-CH2OH

C. HOOC-CHO

D. HCOOC2H5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

x có nhóm chức este và nhóm chức anđhyt

số mol x = s ố mol o2 = 1,6/32 = 0,05 mol.

suy ra mx = 3,7/0,05 = 74

cx + o2 ----> xco2

(1/74)x > 0,03125.

x: hcooc2h5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP