Xà phòng hóa hoàn toàn 66 6 gam...

Chương 1: Este - Lipit Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai es...

0
Chương 1: Este - Lipit

Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 1400C, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị của m là: A. 18,00. B. 8,10. C. 16,20. D. 4,05.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

cần nhớ đến phản ứng tách nước tạo ete: 2r–oh ------> r2o + h2o

các công thức cần chú ý:

hcooc2h5 và ch3cooch3 là hai chất “đồng khối” có cùng ctpt là c3h6o2

r–coo–r’ + naoh ----> r–coona + r’oh

m h2o= 0,45×18 = 8,1 gam,

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP