Este X có khối lượng phân tử bằng...

Chương 1: Este - Lipit Este X (có khối lượng phân tử bằng 103 đvC) đư...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este X (có khối lượng phân tử bằng 103 đvC) được điều chế từ một ancol đơn chức (có tỉ khối hơi so với oxi lớn hơn 1) và một amino axit. Cho 25,75 gam X phản ứng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn. Giá trị m là: A. 29,75 B. 27,75 C. 26,25 D. 24,25

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

nx = 0,25 mol,

naoh = 0,3 mol ,<=> x phản ứng hết, x là este đơn chức,

naoh dư 0,05 mol

đặt công thức của x là: (h2n)xrcoor’

16x + 44 + r + r’ = 103

16x + r + r’ = 59

r’ > 15 <=> 16x + r < 43<=> x = 1 <=>r + r’ = 43 <=> r’ > 15

suy ra r = 29 <=> r = 14

r là ch2,

r’ là c2h5

y gồm 0,25 mol h2nch2coona và 0,05 mol naoh dư

m = 0,25×97 + 0,05×40 = 26,25g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP