Thủy phân hoàn toàn 444 gam một lipit...

Chương 1: Este - Lipit Thủy phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thủy phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo đó là:

A. C15H31COOH và C17H35COOH.

B. C17H31COOH và C17H33COOH.

C. C17H33COOH và C15H31COOH.

D. C17H33COOH và C17H35COOH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP