Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X...

Chương 1: Este - Lipit Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X trong ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X trong dung dịch NaOH,
thu được glixerol và dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối (gồm natri
stearat; natri panmitat và C17HyCOONa). Đốt cháy hoàn toàn a gam X cần
1,55 mol O2, thu được H2O và 1,1 mol CO2. Giá trị của m là:
A. 17,96. B. 16,12. C. 19,56. D. 17,72.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP