Thủy phân hoàn toàn chất béo X trung...

Chương 1: Este - Lipit Thủy phân hoàn toàn chất béo X trung tính tron...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thủy phân hoàn toàn chất béo X trung tính trong môi trường axit, thu
được glixerol và hỗn hợp hai axit béo. Nếu đốt cháy hoàn toàn a mol X thì thu
được 12,32 lít CO2 (đktc) và 8,82 gam H2O. Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa
với 40 ml dung dịch Br2 1M. Hai axit béo là
A. axit stearic và axit oleic.
B. axit panmitic và axit oleic.
C. axit stearic và axit linoleic.
D. axit panmitic và axit linoleic.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP