Tiến hành điện phân với điện cực trơ...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Tiến hành điện phân (với điện cực trơ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, hiệu suất là 100%) dung dịch X chứa 0,02 mol CuCl2; 0,02 mol CuSO4 và 0,005 mol H2SO4 trong thời gian 32 phút 10 giây với cường độ dòng điện không đổi là 2,5 ampe thì thu được 200 ml dung dịch Y. Giá trị pH của dung dịch Y là

A. 1,78. B. 1,00. C. 0,70. D. 1,08.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n e= it/f=(2,5.1930)/96500=0,05

cl- -------> cl+1e

2h2o - 4e---------> 4h+ + o2

tổng số mol h+ = 0,02

nồng độ h+= 0,1-----> ph=1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP