Cho m gam hỗn hợp Ba Al Al2O3...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Cho m gam hỗn hợp Ba...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Cho m gam hỗn hợp Ba, Al, Al2O3 vào nước thu được dung dịch A chỉ chứa Ba[Al(OH)4]2 và 8,96 lít H2 (đktc). Cho dung dịch chứa 0,65 mol HCl vào dung dịch A thu được 35,1 gam kết tủa. m có giá trị là:

A.53,32 gam B.58,72 gam C.57,35 gam D.55,36 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

bte: 0,25.2+ 3n al= 0,4.2=> nal=0,1 mol

btnt al => nal2o3= (0,5-0,1)/2=0,2 mol

btkl=> m= 57,35g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP