Thực hiện phản ứng xà phòng hoá giữa...

Chương 1: Este - Lipit Thực hiện phản ứng xà phòng hoá giữa 0,1 mol m...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thực hiện phản ứng xà phòng hoá giữa 0,1 mol một este đơn chức X với 200 ml dung dịch NaOH 1M thu được 8,8 gam ancol và dung dịch chứa 12,2 gam chất tan. Este X có tên gọi là:

A. vinyl fomat.

B. benzyl benzoat.

C. isoamyl axetat.

D. isopropyl axetat.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

m ancol=88=> c5h11oh

m muối = (12,2-0,1.40)/0,1=82=> ch- 3coona

axit là ch3cooh

như vậy, trong 4 đáp án chỉ c thỏa mãn

đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP