Có 2 hợp chất hữu cơ X Y...

Chương 1: Este - Lipit Có 2 hợp chất hữu cơ (X), (Y) chứa các nguyên ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Có 2 hợp chất hữu cơ (X), (Y) chứa các nguyên tố C, H, O, khối lượng phân tử đều bằng 74. Biết (X) tác dụng được với Na; cả (X), (Y) đều tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch AgNO3 trong NH3. Vậy X, Y có thể là:A. CH3COOCH3 và HOC2H4CHO.B. C4H9OH và HCOOC2H5.C. OHC-COOH và C2H5COOH.D. OHC-COOH và HCOOC2H5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

x tác dụng với na, dung dịch naoh, dung dịch agno3 trong nh3. do đó, x là ohc-cooh

y tác dụng với dung dịch naoh, dung dịch agno3 trong nh3.

do đó, y là hcooc2h5.

đáp án d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP