Xà phòng hoá hoàn toàn 0 3 mol...

Chương 1: Este - Lipit Xà phòng hoá hoàn toàn 0,3 mol mọt este X (chỉ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Xà phòng hoá hoàn toàn 0,3 mol mọt este X (chỉ chứa C, H, O) bằng một dung dịch có chứa 20 gam NaOH thu được một ancol và 28,4 chất rắn khan sau khi làm khô dung dịch. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 30 gam kết tủa. Tên gọi của X là:A. metyl axetat.B. etyl fomat.C. vinyl fomat.D. vinyl axetat

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

số c có trong x: 30/(100.0,1)= 3

n naoh=0,5

n naoh dư= 0,5 -0,3 =0,2

chất rắn khan gồm muối và naoh

m muối =(28,4 -0,2.)/0,3= 68=> hcoona

→ trong 4 đáp án, chỉ có b và c là este tạo từ hcooh

dễ thấy, đáp án c loại do khi thủy phân thì không thu được ancol mà sẽ thu được andehit (ch3cho)=>đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP