Xà phòng hóa hoàn toàn 9 7 gam...

Chương 1: Este - Lipit Xà phòng hóa hoàn toàn 9,7 gam hỗn hợp hai est...

0
Chương 1: Este - Lipit

Xà phòng hóa hoàn toàn 9,7 gam hỗn hợp hai este đơn chức X, Y cần 100 ml dung dịch NaOH 1,50M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp và một muối duy nhất. Công thức cấu tạo thu gọn của 2 este làA. H-COO-CH3 và H-COO-CH2CH3.B. CH3COO-CH3 và CH3COO-CH2CH3.C. C2H5COO-CH3 và C2H5COO-CH2CH3.D. C3H7COO-CH3 và C4H9COO-CH2CH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a

neste = nnaoh = 0,15 mol.

m este trung bình = 9,7/0,15 = 64,6.

=> có 1 este là hcooch3 (m = 60)

.mặt khác sau phản ứng thu được một muối duy nhất và 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. este còn lại là hcooch2ch3.=> đáp án a.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP