Thể tích hơi của 3 gam chất X...

Chương 1: Este - Lipit Thể tích hơi của 3 gam chất X (chứa C, H, O)...

0
Chương 1: Este - Lipit


Thể tích hơi của 3 gam chất X (chứa C, H, O) bằng thể tích của 1,6 gam O2 (cùng điều kiện). Cho 3 gam X tác dụng với NaOH vừa đủ cô cạn dung dịch thu được 3,4 gam chất rắn. CTCT của X là:A. HCOOCH3.B. HCOOC2H5.C. CH3COOC2H5.D. C2H5COOCH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

trong cùng điều kiện nhiệt độ áp suất, thể tích thì nx =no2= 0,05 mol.

→ mx=3: 0,05 = 60 → x có ctpt là c2h4o2. loại c,d,b → đáp án a.

nhận thấy : x tác dụng vừa đủ naoh cô cạn dung dịch thu được 3,4 g chất rắn nên nx= nmuối= nchất rắn= 0,05 mol. → mmuối = 68 (hcoona).

ctct x là hcooch3. đáp án a.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP