Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol este...

Chương 1: Este - Lipit Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu được 0,3...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol nước. Nếu cho 0,1 mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 8,2 gam muối. Công thức cấu tạo của X làA. HCOOC2H3.B. CH3COOCH3.C. HCOOC2H5.D. CH3COOC2H5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

brcoor1 + naoh → rcoona + r1ohneste = nnaoh = nr1oh = 0,1 × 1,3 = 0,13 mol.meste = 11,44/0,13 = 88. c4h8o2.mancol = mr1 + 17 = 5,980,13 = 46. mr1 = 29. c2h5-.=> este là ch3cooc2h5.=> đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP