Thuỷ phân hoàn toàn 11 44 gam este...

Chương 1: Este - Lipit Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chứ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100 ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa đủ) thu được 5,98 gam một ancol Y. Tên gọi của X là A. Etyl fomat.B. Etyl axetat.C. Etyl propionat.D. Propyl axetat

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

brcoor1 + naoh → rcoona + r1ohneste = nnaoh = nr1oh = 0,1 × 1,3 = 0,13 mol.meste = 11,44/0,13 = 88. c4h8o2.m ancol = mr1 + 17 = 5,980,13 = 46. mr1 = 29. c2h5-.=> este là ch3cooc2h5.=> đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP