Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Khối lượng của một đoạn mạch tơ n...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là

A. 113 và 152. B. 121 và 114.

C. 121 và 152. D. 113 và 114.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : c

tơ nilon – 6,6 có công thức phân tử [-nh-(ch2)6-nh-co-(ch2)4-co-]n , m 1mắt xích = 226 số lượng mắt xích là : 27346/226 = 121 tơ capron : [-nh-(ch2)5-co-]n có m của 1 mắt xích là : 113 -->số mắt xích là : 17176/113 = 152

=> đáp án cGửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP