hực hiện phản ứng este hóa m gam...

Chương 1: Este - Lipit hực hiện phản ứng este hóa m gam CH3COOH bằng ...

0
Chương 1: Este - Lipit

hực hiện phản ứng este hóa m gam CH3COOH bằng 1 lượng vừa đủ C2H5OH thu được 0,02 mol este. Hiệu suất phản ứng H = 60%. Giá trị của m?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ch3cooh + c2h5oh ⇌⇌ ch3cooc2h5 + h2o

1 mol →→ 1 mol

0,02 mol ←← 0,02 mol

theo lí thuyết: khối lượng ch3cooh cần dùng là: 60.0,02=1,2 g

hiệu suất h= 60% => thực tế khối lượng axit đã dùng: m = 1,2.100601,2.10060=2 gGửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP