Đốt cháy m g este mạch hở X...

Chương 1: Este - Lipit Đốt cháy m (g) este mạch hở X tạo thành 0,4 mo...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đốt cháy m (g) este mạch hở X tạo thành 0,4 mol CO2 và 5,4g H2O.. 1 mol X làm mất màu dung dịch chứa 160g Br2. 1 mol X thủy phân vừa đủ với 1 mol kiềm tạo ra một sản phẩm thủy phân có thể tham gia phản ứng tráng bạc. Xác định CTPT, CTCT X.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

1 mol x làm mất màu 1 mol br2 => trong x có chứa 1 nối đôi

1 mol x thủy phân vừa đủ với 1 mol naoh => x đơn chức

=> đặt ctpt của este x là: cnh2n-2o2

có: nc:nh = n : (2n-2) = 0,4 : 0,6 => n = 4

=>ctpt của x: c4h6o2

x thủy phân cho sản phẩm tham gia phản ứng tráng bạc

th1: x là este của axit fomic:=> x có ctct: hcooch=ch-ch3 hoặc hcooc(ch3)=ch2

th2: x thủy phân ra andehit: => x có ctct: ch3cooch=ch2

=> có 3 ctct của x phù hợp đề bài.hcooch=ch-ch3; hcooc(ch3)=ch2; ch3cooch=ch2Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP