Vinyl axetat là tên gọi của este có...

Chương 1: Este - Lipit Vinyl axetat là tên gọi của este có công thức ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Vinyl axetat là tên gọi của este có công thức hoá học:

A. HCOOC2H5 B. C2H3COOCH3 C. C2H5COOC2H3 D. CH3COOC2H3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

vinyl axetat tạo từ gốc vinyl ch2=ch- (c2h3-) và gốc axetat ch3coo- nên có ctct là ch3cooc2h3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP