Công thức của este tạo bởi axit benzoic...

Chương 1: Este - Lipit Công thức của este tạo bởi axit benzoic và anc...

0
Chương 1: Este - Lipit

Công thức của este tạo bởi axit benzoic và ancol etylic là A. C6H5CH2COOCH3. B. C2H5COOCH2C6H5. C. C6H5COOC2H5. D. C2H5COOC6H5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

axit benzoic là c6h5cooh, ancol etylic là c2h5oh vậy este tạo thành có chứa gốc c6h5coo- và c2h5- vậy có ctct là c6h5cooc2h5.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP