Dầu chuối là este có tên isoamyl axetat...

Chương 1: Este - Lipit Dầu chuối là este có tên isoamyl axetat, được ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Dầu chuối là este có tên isoamyl axetat, được điều chế từ A. CH3COOH, (CH3)2CH-CH2-CH2OH. B. (CH3)2CH-CH2OH, CH3COOH. C. CH3COOH, (CH3)2CH-OH. D. CH3OH, CH3COOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

isomayl axetat được điều chế từ axit axetic ch3cooh và acol isoamylic (ch3)2ch-ch2-ch2-oh.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP