Benzyl axetat là một este có mùi thơm...

Chương 1: Este - Lipit Benzyl axetat là một este có mùi thơm của hoa ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Benzyl axetat là một este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là A. C6H5-COO-CH3 B. C6H5-CH2-COO-CH3 C. CH3-COO-CH2-C6H5 D. CH3-COO-C6H5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

benzyl axeat tạo thành từ gốc benzyl c6h5ch2- và gốc axetat ch3coo- nên có ctct là ch3cooch2c6h5.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP