Chất nào sau đây không phải là este...

Chương 1: Este - Lipit Chất nào sau đây không phải là este ? A. C2H5O...

0
Chương 1: Este - Lipit

Chất nào sau đây không phải là este ? A. C2H5OC2H5. B. C3H5(COOCH3)3. C. CH3COOC2H5. D. HCOOCH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

este đặc trưng bởi nhóm chức cacboxyl coo, nên c2h5oc2h5 không phải là este mà đây là một ete

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP