Hợp chất nào sau đây là este ?...

Chương 1: Este - Lipit Hợp chất nào sau đây là este ? A. HCOOC6H5. B....

0
Chương 1: Este - Lipit

Hợp chất nào sau đây là este ? A. HCOOC6H5. B. CH3CH2Cl. C. CH3CN. D. CH3CH2NO2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

este đơn chức có dạng rcoor’ nên hcooc6h5 là este đơn chức.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP