Thủy phân este X có CTPT C4H6O2 Khi...

Chương 1: Este - Lipit Thủy phân este X có CTPT C4H6O2. Khi X tác dụn...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thủy phân este X có CTPT C4H6O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 là 16. Tên của X là: A. Etyl axetat B. Metyl propionat C. Metyl acrylat D. Metyl axetat

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

hỗn hợp tác dụng vữa đủ với naoh đều cho ra muối ch3coona với n(ch3coona)=n(naoh)=0,2

suy ra m= 0,2. 82=16,4(g)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP