Số đồng phân este của C3H6O2 là A...

Chương 1: Este - Lipit Số đồng phân este của C3H6O2 là A. 2 B. 1 C. 4...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

số đồng phân este:

hcooc2h5 - etyl fomat

ch3cooch3 - metyl axetat

→ 2 đồng phân

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP