Este X được tạo thành từ axit axetic...

Chương 1: Este - Lipit Este (X) được tạo thành từ axit axetic và anco...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este (X) được tạo thành từ axit axetic và ancol metylic có công thức phân tử là A. C4H8O2 B. C3H6O2 C. C4H10O2 D. C2H4O2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

este (x) được tạo thành từ axit axetic và ancol metylic có ct là: ch3cooch3.

→ ctpt: c3h6o2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP