Hòa tan một khí X vào nước thu...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Hòa tan một khí X vào nước, thu đượ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Hòa tan một khí X vào nước, thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch Y đến dư vào dung dịch ZnSO4, ban đầu thấy có kết tủa trắng, sau ñó kết tủa tan ra . Khí X là
A. NO2. B. HCl. C. SO2. D. NH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tạo kết tủa
zn +2 + nh3 + h2o -> zn(oh)2 + nh4+
kết tủa tan
zn(oh)2 + nh3 -> zn(nh3)4 2+ + oh-

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP