Cho các đặc điểm sau về phản ứng...

Chương 1: Este - Lipit Cho các đặc điểm sau về phản ứng este hoá: (1)...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho các đặc điểm sau về phản ứng este hoá: (1) hoàn toàn, (2) thuận nghịch, (3) toả nhiệt mạnh, (4) nhanh, (5) chậm. Phản ứng este hoá nghiệm đúng các đặc điểm

A. (1), (3), (4). B. (1), (4). C. (1), (3). D. (2), (5).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

phản ứng este hóa là p.ư thuận nghịch, xảy ra rất chậm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP