Số este có công thức phân tử C4H8O2...

Chương 1: Este - Lipit Số este có công thức phân tử C4H8O2 A. 6 B. 3 ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ó 4 công thức cấu tạo của este có công thức phân tử c4h8o2 là:

; ; ;

hoặc tính nhanh số đồng phân của este, no, đơn, chức mạch hở bằng công thức: (n < 5).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP