Este có CTPT C2H4O2 có tên gọi nào...

Chương 1: Este - Lipit Este có CTPT C2H4O2 có tên gọi nào sau đây? A....

0
Chương 1: Este - Lipit

Este có CTPT C2H4O2 có tên gọi nào sau đây? A. metyl axetat. B. metyl fomat C. metyl propionat. D. etyl fomat

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

hcooch3: metyl fomat

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP