Cho các ứng dụng: 1 Dùng làm dung...

Chương 1: Este - Lipit Cho các ứng dụng: 1) Dùng làm dung môi 2) Dùng...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho các ứng dụng: 1) Dùng làm dung môi 2) Dùng để tráng gương 3) Dùng làm nguyên liệu sản xuất chất dẻo, dùng làm dược phẩm 4) Dùng trong công nghiệp thực phẩm Những ứng dụng nào là của este. A. 1, 2, 3 B. 1, 2, 3 C. 1, 3, 4 D. 2, 3, 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

các ứng dụng của este là

(1) do có khả năng hòa tan tốt nhiều chất nên một số este được dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ ( etyl axetat ), pha sơn ( butyl axetat ) ,...

(3) một số polime của este được dùng để sản xuất chất dẻo.

(4) một số este có mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm , mĩ phẩm ,...

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP