Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala mạch...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Thủy phân hết m gam tetrapeptit...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là: A. 90,6. B. 111,74. C. 81,54. D. 66,44.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n = 0,32;n = 0,2;n = 0,12 n = (0,32 + 0,22 + 0,12.3) / 4 = 0,27 m = (89.4 -18.3).0,27 = 81,54gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP