Số este có công thức phân tử C4H8O2...

Chương 1: Este - Lipit Số este có công thức phân tử C4H8O2 mà khi thủ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Số este có công thức phân tử C4H8O2 mà khi thủy phân trong môi trường axit thì thu được axit fomic là A. 1. B. 3. C. 4. D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

este đó phải có dạng hcooc3h7 có 2 đồng phân thoả mãn ứng với nhóm –c3h7

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP