Chất nào sau đây thuộc loại este no...

Chương 1: Este - Lipit Chất nào sau đây thuộc loại este no, đơn chức,...

1
Chương 1: Este - Lipit

Chất nào sau đây thuộc loại este no, đơn chức, mạch hở? A. CH3-COO-CH=CH2. B. CH3-COO-C2H5. C. CH3-COO-C6H5. D. CH2=CH-COO-CH3.

4 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

este no đơn chức, mạch hở có 1 liên kết pi, không có vòng và nhóm cooh, dạng rcoor’ (r và r’ đều no).

Gửi 5 năm trước

1
nó hỏi đáp án mà – Manh Đức5 năm trước
Thêm bình luận
0
B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
-1
B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP