Chất nào dưới đây không phải là este...

Chương 1: Este - Lipit Chất nào dưới đây không phải là este ? A. HCOO...

0
Chương 1: Este - Lipit

Chất nào dưới đây không phải là este ? A. HCOOCH3. B. HCOOC6H5. C. CH3COOH. D. HCOOCH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

axit đơn chức có dạng rcooh nên ch3cooh là axit đơn chức.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP