Hợp chất X có công thức cấu tạo:...

Chương 1: Este - Lipit Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3....

0
Chương 1: Este - Lipit

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là A. propyl axetat. B. etyl axetat. C. metyl propionat. D. metyl axetat.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

x có gốc axit là ch3ch2coo- gọi là propionat, gốc rượu là ch3- gọi là metyl nên x có tên gọi là metyl propionat.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP