Chất X có công thức phân tử C3H6O2...

Chương 1: Este - Lipit Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este củ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. CH3COOCH3. B. HO-C2H4-CHO. C. HCOOC2H5. D. C2H5COOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

x là este của axit axetic nên có gốc axetat ch3coo- và dựa vào ctpt nên gốc rượu còn lại phải là ch3- vậy x là ch3cooch3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP