Este metyl acrilat có công thức là A...

Chương 1: Este - Lipit Este metyl acrilat có công thức là A. CH3COOCH...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este metyl acrilat có công thức là A. CH3COOCH=CH2 B. HCOOCH3. C. CH2=CHCOOCH3 D. CH3COOCH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

metyl acrylat tạo thành bởi gốc meyl ch3- và gốc acrylat (từ axit acrylic) ch2=chcoo- nên có công thức cấu tạo là ch2=chcooch3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP