Este etyl fomat có công thức là A...

Chương 1: Este - Lipit Este etyl fomat có công thức là A. HCOOCH=CH2....

0
Chương 1: Este - Lipit

Este etyl fomat có công thức là A. HCOOCH=CH2. B. HCOOCH3. C. HCOOC2H5. D. CH3COOCH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

etyl fomat tạo thành bởi gốc etyl c2h5- và gốc fomat hcoo- nên có ctct là hcooc2h5.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP