Este nào sau đây có khối lượng phân...

Chương 1: Este - Lipit Este nào sau đây có khối lượng phân tử bằng 88...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este nào sau đây có khối lượng phân tử bằng 88(u)?


A. HCOOC3H5 B. CH3COOC2H3 C. CH3COOCH3 D. C2H5COOCH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

este đơn chức có khối lượng phân tử là 88u là c4h8o2. chỉ có c2h5cooch3. thoả mãn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP