Este X điều chế từ ancol metylic có...

Chương 1: Este - Lipit Este X điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este X điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi là 2,3125. Công thức của X là A. C2H5COOC2H5. B. C2H5COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. CH3COOCH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có: mx = 74 → x có ctpt c3h6o2 thoả mãn ch3cooch3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP