Cho 14 8g một hỗn hợp gồm 2...

Chương 1: Este - Lipit Cho 14,8g một hỗn hợp gồm 2 este đồng phân của...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho 14,8g một hỗn hợp gồm 2 este đồng phân của nhau bay hơi ở điều kiện thích hợp. Kết quả thu được một thể tích hơi đúng bằng thể tích của 6,4g oxi trong cùng điều kiện như trên. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai este trên, thu được sản phẩm phản ứng là CO2 và H2O , tỉ lệ thể tích khí CO2 và hơi H2O là 1:1. Xác định CTCT của 2 este.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

theo bài ra: nco2 : nh2o = 1:1 => 2 este là no, đơn chức, mạch hở

đặt cttq của 2 este đồng phân là cnh2no2, n>=2

có: thể tích hơi của 14,8g este bằng thể tích hơi của 6,4g o2

=> neste = no2 = 0,2 mol

=> meste = 74

=> 14n+32 =74 => n=3=>ctpt: c3h6o2

ctct của 2 este là ch3cooch3 và hcooc2h5.Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP