Este CH2=CHCOOCH3 không tác dụng với chất hoặc...

Chương 1: Este - Lipit Este CH2=CHCOOCH3 không tác dụng với chất (hoặ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este CH2=CHCOOCH3 không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

A. H2. (xúc tác Ni, nung nóng). B. Kim loại Na. C. Dung dịch NaOH, đun nóng. D. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

este không tác dụng được với na do không có h linh động.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP