Thuỷ phân este X trong môi trường kiềm...

Chương 1: Este - Lipit Thuỷ phân este X trong môi trường kiềm, thu đư...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thuỷ phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol metylic. Công thức của X là

A. C2H5COOCH3 B. C2H3COOCH3 C. CH3COOCH3 D. CH3COOC2H5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

este x sẽ có gốc ancol của ancol metylic (ch3-) và gốc axit của axit axetic (ch3coo-) nên x là ch3cooch3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP