Phản ứng este hóa giữa ancol etylic và...

Chương 1: Este - Lipit Phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit ax...

0
Chương 1: Este - Lipit

Phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axetic tạo thành sản phẩm có tên gọi là

A. Etyl axetat B. Etyl axetat C. Metyl axetat D. Axetyl etylat

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ch3cooh + c2h5oh ch3cooc2h5 (etyl axetat) + h2o

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP