Thủy phân hoàn toàn 0 1 mol este...

Chương 1: Este - Lipit Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este đơn chức X tr...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este đơn chức X trong NaOH dư, thu được 19,8 g hỗn hợp gồm 2 muối. Biết X không phản ứng với Brom. Xác định CTPT và CTCT của X.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

0,1 mol este đơn chức x + 0,3 mol naoh thu được hỗn hợp 2 muối => x là este 2 chức dạng r1-ooc-r-coor2 hoặc x là este của phenol.

trường hợp 1: x là este 2 chức r1-ooc-r-coor2

tương tự vd3: tính được r1 + r2 = 64, x k phản ứng với brom nên r1 và r2 đều no, k chọn được cặp giá trị thỏa mãn.

trường hợp 2: x là este của phenol => x có dạng: rcooc6h5

rcooc6h5 + 2naoh -à rcoona + c6h5ona + h2o

=>m(muối) = 0,1.(r + 67) + 0,1.116 = 19,8

=> r = 15: ch3

=>x là: ch3cooc6h5Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP