Thực hiện phản ứng este hóa 9 2g...

Chương 1: Este - Lipit Thực hiện phản ứng este hóa 9,2g glixerol với ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thực hiện phản ứng este hóa 9,2g glixerol với 60g axit axetic. Giả sử chỉ thu được glixerol triaxetat có khối lượng 17,44g. Tính hiệu suất của phản ứng este hóa:

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nglixerol = 0,1 mol

naxit axetic = 1 mol

c3h5(oh)3 + 3ch3cooh ⇌⇌ c3h5(oocch3)3 + 3h2o

0,1 0,3 0,1

từ pt: meste= 0,1. 218 = 21,8g

thực tế: meste=17,44g

hiệu suất: h% = 17,4421,8.10017,4421,8.100=80%Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP