Điều chế nhựa phenol-fomanđehit 1 các chất đầu...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Điều chế nhựa phenol-fomanđehit (...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Điều chế nhựa phenol-fomanđehit (1), các chất đầu và chất trung gian trong quá trình điều chế là: metan (2), benzen (3), anđehit fomic (4), phenol (5), benzyl clorua (6), natri phenolat (7), axetilen (8), etilen (9), phenyl clorua (10). Các chất thích hợp cho sơ đồ đó là

A.(2), (8), (9), (3), (5), (6),(1)

B.(2), (8), (4), (3), (10), (7), (5),(1)

C.(2), (3), (4), (5), (6), (7),(1)

D.(3), (5), (7), (9), (6), (2), (4),(1)


1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP