Từ 4 tấn C2H4 có chứa 30% tạp...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Từ 4 tấn C2H4 có chứa 30% tạp ch...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Từ 4 tấn C2H4 có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là 90%)

A. 2,55 B. 2,8 C. 2,52 D. 3,61 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án : c

bảo toàn c => phản ứng tỉ lệ 1:1

khối lượng pe thu được là: 4 . 0,7 . 0,9 = 2,52 tấn

=> đáp án cGửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP